Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23
www.svjan.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2016/2017

 

středa 20. 4. 2016 od 12.00 do 16.30 hod.

 

Předpokládaný počet míst pro školní rok 2016/2017:   7 volných míst

Zákonní zástupci dítěte předloží:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

zadost_o_prijeti_ditete.pdf

zadost_o_prijeti_ditete.docx

prihlaska_ditete.pdf

prihlaska_ditete.doc

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

1)      Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4), (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky) 

2)     Bydliště dítěte  (přednostně jsou umísťovány do MŠ děti ze Sv. Jana n.M. a spádových obcí)

3)     Věk dítěte (starší děti mají přednost před mladšími)

4)     Sourozenec již navštěvuje MŠ, případně základní školu.

5)     Sociální potřebnost dítěte s nepříznivou sociální situací dítěte (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení  apod.)

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5). Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy 25 dětí na třídu.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí má zákonný zástupce možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a to v úterý 31. 5. 2016 od 12.00 do 16.00 hodin v kanceláři ZŠ a MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno ve úterý 30. 5. 2016 od 9.00 -17.00 hod.  

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno v písemné podobě.

Seznam  přijatých a nepřijatých dětí (pod číselným kódem-spisová značka)

bude vyvěšen na nástěnce u  vchodu do MŠ Sv.Jan n.Malší a dále na webových stránkách školy: www.zs-svjan.cz.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

V pondělí 12.9. od 16.00 h se koná informační schůzka mateřské školy.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

- pokud rodiče nepřihlásili své dítě ke stravování na konci předešlého roku, nechť tak učiní, alespoň telefonicky.

ZŠ - 1.9. žáci nemají obědy, pokud se nepřihlásili, od pátku 2.9. pokud žáci odevzdali přihlášku na konci předešlého roku mají oběd. Pokud jste tak neučinili, nahlaste se alespoň telefonicky.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 1.9.2016

Zájemci o ŠD do 31.8. se telefonicky nahlásí p.vychovatelce a obědy si rodiče přihlásí sami. 

SEŠITY A POMŮCKY    pro šk.r. 2016/2017  

klikniSEZNAMklikni  Pokud sešity chcete objednat ve škole, nahlaste se   na e-mailové adrese: reditelna@zs-svjan.cz

 

Hlavní prázdniny ČERVENEC - SRPEN

1. - 15.7.  

MŠ prázdninový provoz    (i pro děti MŠ Ločenice)

Všem přejeme klidné prázdniny plné rodinné pohody a nových zážitků.

22. - 31.8.  

MŠ Ločenice prázdninový provoz    (i pro děti MŠ Svatý Jan n.Malší)

 

ŠKOLA ONLINE

www.skolaonline.cz

návod pro rodiče

eupenizeskolam_cz_plakat[1].png

snehuláci.png