Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23
www.svjan.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2016/2017

 

středa 20. 4. 2016 od 12.00 do 16.30 hod.

 

Předpokládaný počet míst pro školní rok 2016/2017:   7 volných míst

Zákonní zástupci dítěte předloží:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

zadost_o_prijeti_ditete.pdf

zadost_o_prijeti_ditete.docx

prihlaska_ditete.pdf

prihlaska_ditete.doc

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

1)      Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4), (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky) 

2)     Bydliště dítěte  (přednostně jsou umísťovány do MŠ děti ze Sv. Jana n.M. a spádových obcí)

3)     Věk dítěte (starší děti mají přednost před mladšími)

4)     Sourozenec již navštěvuje MŠ, případně základní školu.

5)     Sociální potřebnost dítěte s nepříznivou sociální situací dítěte (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení  apod.)

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5). Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy 25 dětí na třídu.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí má zákonný zástupce možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a to v úterý 31. 5. 2016 od 12.00 do 16.00 hodin v kanceláři ZŠ a MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno ve úterý 30. 5. 2016 od 9.00 -17.00 hod.  

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno v písemné podobě.

Seznam  přijatých a nepřijatých dětí (pod číselným kódem-spisová značka)

bude vyvěšen na nástěnce u  vchodu do MŠ Sv.Jan n.Malší a dále na webových stránkách školy: www.zs-svjan.cz.

AKCE ŘÍJEN

4.10. ZŠ 3.,4.,5.,roč. Jihočeské muzeum ČB - HOUBY, STROMY jako DOMY

6.10. MŠ+ZŠ 15.00 h Vystoupení pro seniory

12.10. ZŠ+MŠ        Havelské posvícenské koláče

17.10. ZŠ                   TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16.00 h

18.10. ZŠ + MŠ Sběr starého papíru (8.00 h přistaven kontejner)                                    MŠ Divadlo v MŠ Ločenice odchod v 8.15h ze školky

19.10. MŠ HOPSÁRIUM odjezd v 8.15 h 

26.-27.10.                         ZŠ podzimní prázdniny           MŠ z provozních důvodů zavřeno

eupenizeskolam_cz_plakat[1].png

snehuláci.png