Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23
www.svjan.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2016/2017

 

středa 20. 4. 2016 od 12.00 do 16.30 hod.

 

Předpokládaný počet míst pro školní rok 2016/2017:   7 volných míst

Zákonní zástupci dítěte předloží:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

zadost_o_prijeti_ditete.pdf

zadost_o_prijeti_ditete.docx

prihlaska_ditete.pdf

prihlaska_ditete.doc

 

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

1)      Předškolní věk dětí (školský zákon 561, § 34, odst.4), (k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky) 

2)     Bydliště dítěte  (přednostně jsou umísťovány do MŠ děti ze Sv. Jana n.M. a spádových obcí)

3)     Věk dítěte (starší děti mají přednost před mladšími)

4)     Sourozenec již navštěvuje MŠ, případně základní školu.

5)     Sociální potřebnost dítěte s nepříznivou sociální situací dítěte (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení  apod.)

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5). Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy 25 dětí na třídu.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí má zákonný zástupce možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a to v úterý 31. 5. 2016 od 12.00 do 16.00 hodin v kanceláři ZŠ a MŠ.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáváno ve úterý 30. 5. 2016 od 9.00 -17.00 hod.  

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno v písemné podobě.

Seznam  přijatých a nepřijatých dětí (pod číselným kódem-spisová značka)

bude vyvěšen na nástěnce u  vchodu do MŠ Sv.Jan n.Malší a dále na webových stránkách školy: www.zs-svjan.cz.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 1.9.2016

Zájemci o ŠD do 31.8. se telefonicky nahlásí p.vychovatelce a obědy si rodiče přihlásí sami. 

SEŠITY A POMŮCKY    pro šk.r. 2016/2017  

klikniSEZNAMklikni  Pokud sešity chcete objednat ve škole, nahlaste se   na e-mailové adrese: reditelna@zs-svjan.cz

 

Hlavní prázdniny ČERVENEC - SRPEN

1. - 15.7.  

MŠ prázdninový provoz    (i pro děti MŠ Ločenice)

Všem přejeme klidné prázdniny plné rodinné pohody a nových zážitků.

22. - 31.8.  

MŠ Ločenice prázdninový provoz    (i pro děti MŠ Svatý Jan n.Malší)

 

ŠKOLA ONLINE

www.skolaonline.cz

návod pro rodiče

eupenizeskolam_cz_plakat[1].png

snehuláci.png