Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2024/2025
12 13 14
15
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
16 17 18 19 20 21
22 23 24
Praha interaktivně a návštěva Poslanecké sněmovny
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole > Aktuality > Zápis do MŠ

Zápis do MŠDatum konání:
4.5.2022

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ  Svatý Jan nad Malší se uskuteční ve středu 4. 5. 2022 od 14-17 h.

Potřebné dokumenty k zápisu:

 

Kritéria o přijetí

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Svatý Jan nad Malší (+osady Sedlce, Chlum, Pod Horou, Úlehle, Hrachovy Hory)

50

Trvalý pobyt mimo obec

1

Věk dítěte

Dosažení 2 let věku do 31.8.2020

0

Dosažení 3 let věku do 31.8.2020

10

Dosažení 4 let věku do 31.8.2020

30

Dosažení 5 let věku do 31.8.2020 (pro případ odkladu školní docházky)

50

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. webové stránky školy www.zs-svjan.cz a na nástěnce v místě výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rodiče si Rozhodnutí o přijetí  či nepřijetí vyzvednou v kanceláři školy ve středu  18.května 2022 od 13.00 do 16.00 h.