Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
Školní akademie 2024
21
Náhradní florbalové odpoledne
22 23
24
MŠ - Svatojánská zahradní slavnost
25 26 27 28
Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. třídy

Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 14 do 18.30 h.

 

 1. Elektronická forma zápisu je spuštěna od 26.3. do 11.4.2024 do 13:00 h

Elektronická přihláška s možností výběru termínu zápisu.

 1. Motivační část proběhne ve čtvrtek 11.4.2024 v čase od 14 do 18.30h v budově školy.  

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 • řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky 
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců)
 • průkaz zdravotního pojištění dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců)
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky (týká se pouze dětí, které dostaly vloni odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024)
 • pokud budete žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025, budete potřebovat doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Bližší informace je možno získat na telefonu +420 602 263 283 nebo při osobní návštěvě školy.

Informace k zápisu

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých děti s odkladem na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách.
 • Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je stanoven na 25. 4. 2024.

 

Odklad školní docházky

K žádosti o odklad je nutno dodat potřebná vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a Dětského lékaře nejpozději do 23. dubna 2024.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2024-2025

Ve školním roce 2024-2025 otevře naše základní škola jednu první třídu s celkovým maximálním počtem 12 žáků.

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve Svatém Janu nad Malší.

 1. trvalý pobyt v Svatém Janu nad Malší.
 2. sourozenec navštěvuje naši základní či mateřskou školu

/1/ V případě vyššího zájmu dětí s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast, který převýší počet určený pro výuku v 1. ročníku, budou přijaty dále nejprve děti, které již mají sourozence v naší základní škole. Bude-li jejich počet vyšší než doplnění do počtu 12, proběhne výběr těchto dětí losováním za účasti vedení školy a členů školské rady, na které budou přizváni zákonní zástupci dětí, kterých se losování týká. Termín bude všem stranám oznámen. V případě, že nebude stav naplněn těmito dětmi, bude i dále pokračovat výběr losováním za stejných podmínek.

/2/ O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy - do 1.třídy můžeme přijmout maximálně 12 žáků. 

/3/ Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých děti s odkladem na nástěnce u hlavního vchodu školy a na webových stránkách.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 25. 4. 2024.