Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2018/2019

 zápis.png

 

 

1.Zapsány budou děti, které DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31.8.2018 a děti, které měly odklad školní docházky.

Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2018 (nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení, případně odborného lékaře.

2. Při zápisu zákonní zástupci předloží RODNÝ LIST DÍTĚTE  a OBČANSKÉ PRŮKAZY, vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ. U dětí starších 6-ti let doklad o odkladu školní docházky.

3. K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky. POKUD BUDETE ŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, musíte již k zápisu přinést žádost o odklad, doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při absenci těchto dokumentů nelze žádosti o odklad vyhovět. 

4. Pokud se nemůžete v daném termínu dostavit k zápisu, lze dohodnout náhradní termín s ředitelkou školy.

zadost_o_prijeti.doc     zadost_o_prijeti.pdf

zadost_o_odklad.doc    zadost_o_odklad.pdf