Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY na školní rok 2020/2021

 

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI, ZÁPISY PROBĚHNOU POUZE ELEKTRONICKY.

Žádosti je možné podávat od 7.4. do 17.4. 2020

Žádost o přijetí (zadost_o_prijeti.pdf)  a zápisní list žáka (zapisni_list_zaka.pdf)(zapisni_list_zaka_vpisovací2020.docx)

Žádost o odklad zadost_o_odklad.doc

prosím, vyplnit a odeslat (jednou z možností):

1/ e-mailem: reditelna@zs-svjan.cz

2/ datovou schránkou: c9sm9ux

3/poštou nebo vhodit do poštovní schránky

zapis_web_2020.jpg

 1.Zapsány budou děti, které DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31.8.2020 (dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014)a děti, které měly odklad školní docházky z loňského roku.

Na žádost zákonných zástupců mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2020 (nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení, případně odborného lékaře.

2. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část), kontrola rodných listů dětí a občanských průkazů rodičů.

Nebude nyní však součástí zápisu.

3. POKUD BUDETE ŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, musíte též podat ŽÁDOST O ODKLAD  a po skončení mimořádných opatření dodat  doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Při absenci těchto dokumentů nelze žádosti o odklad vyhovět.