Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Organizace školního roku > Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2023/2024

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ  Svatý Jan nad Malší se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 14-17 h.

Potřebné dokumenty k zápisu:

 

Kritéria o přijetí

Kritérium

Body

Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti (spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Svatý Jan nad Malší (+osady Sedlce, Chlum, Pod Horou, Úlehle, Hrachovy Hory)

50

Trvalý pobyt mimo obec

0

Věk dítěte

Dosažení 2 let věku do 31.8.2023

0

Dosažení 3 let věku do 31.8.2023

10

Dosažení 4 let věku do 31.8.2023

30

Dosažení 5 let věku do 31.8.2023 (pro případ odkladu školní docházky)

50

Děti splňují základní hygienické a sebeobslužné dovednosti

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Ředitel/ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními ředitel/ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. webové stránky školy www.zs-svjan.cz a na nástěnce v místě výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rodiče si Rozhodnutí o přijetí  či nepřijetí vyzvednou v kanceláři školy ve čtvrtek  11.května 2023 od 13.00 do 16.00 h.

Mgr. Marcela Krychová

ředitelka ZŠ a MŠ