Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Aktuality


Hasičský záchranný sbor ČB

Datum konání: 7. 4. 2015

Hned po velikonocích navštívila celá škola i školka hasiče v Českých Budějovicích. Děti se rozdělili na dvě skupiny - MŠ a ZŠ. Děti ze ZŠ šly nejdříve do výukové třídy, kde plnily úkoly na interaktivní tabuli. Skupina dětí MŠ si hrála v dětském koutku na hasiče. Dostali oblečení - hasičskou uniformu a krásná velká hasičská auta, se kterými si vyzkoušeli hašení požáru. Potom jsme se přesunuli do garáží a žáci si prohlédli hasičské auto - jeho vybavení - co k čemu hasiči používají. Dále se děti seznámily s tím jak ošetřit zraněného. Ukázaly si zpevňovací lehátko i jeho použití  - Gábča T. a Eliška byly figurantky. Nejvíce se dětem líbilo v tzv. tréninkové kleci, kde hasiči nacvičují vstupy na nepřístupná místa, orientaci po tmě v neznámém prostředí. 

Děti platily pouze pouze cestu do Českých Budějovic, zpáteční jsme měli uhrazenu ze sběru použitého rostlinného oleje a starého papíru. 

(foto MŠ zde)

(foto ZŠ zde)Noc s Andersenem

Datum konání: 27. 3. 2015

Prvně jsme se zapojili do 15. ročníku celorepublikové akce: NOC S ANDERSENEM. Nešlo pouze o to přespat ve škole, ale připomenout si důležitost čtení - televize ani počítač nám zajímavou knížku nenahradí. Sešli jsme se v 18.00 h ve škole a následně se postupně vystřídali  v knihovně. Děti se podívaly do nově rekonstruované knihovny. Paní knihovnice Bláhová dětem připomněla pravidla půjčování knih a měla pro ně připravenou soutěž. Ve škole jsme si povídali o knížkách, soutěžili ve znalostech o pohádkách. Letošní ročník byl věnován pohádkám  Jana Drdy, který by letos oslavil 100 let od svého narození. Po desáte hodině večerní jsme se uložili ke spánku. Paní učitelky na dobrou noc dětem četly pohádky. O půlnoci již celá škola spala. Ráno jsme společně posnídali a rozutekli se domů. Děkujeme všem maminkám a babičkám za výborné bábovky, buchty a chlebíčky ke snídani a školní jídelně za pomazánku. Tak asi zase za rok. 

(foto zde)Cesta kolem světa

Datum konání: 24. 3. 2015

Ve spolupráci s ekologickým centrem CASSIOPEA jsme měli projektový den Cesta kolem světa. Žáci si společně s lektorkou zopakovali jednotlivé světadíly. Ukazovali si fotografie obyvatel jednotlivých kontinentů. Povídali si o tom, jak žijí, co jí, jaké mají zvyky. Žáci si vyzkoušeli jíst čínskými hůlkami. Tančili tanec  "MAORŮ" a indiánský tanec.  Poznali, jak vypadá oblek "SÁLÍ". Seznámili se se životem lidí na Novém Zélandu. Vyzkoušeli si tetování MAORŮ a dozvěděli se další zajímavosti z jejich života. Poté pracovali s paní učitelkami na zadaných úkolech. 

(foto zde) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum konání: 16. 4. 2015

Tiskopisy ke stažení:

prihlaska_ditete.doc

zadost_o_prijeti_ditete.docxSNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Letos jsme se společně mateřinka, základní škola i školní družina zapojili do akce:

Děti vytvořily s paní učitelkami ve mateřince, v hodinách VV i ve školní družině sněhuláky, které jsme odeslali do soutěže. 

Od 9. března 2015 bude zveřejněno album a začne hlasování.  Celá akce by měla vyvrcholit 27. března, kdy v Sama doma budou vylosovány ceny pro zapojené školy. A pak? V květnu budou poslány další dva kontejnery kol dětem do Afriky a po nich další. Celkovou částku ještě není známa, ale už teď víme, že pomůže ke vzdělání spoustě dětí v Gambii. Děkujeme:-)

Více zde: http://snehulaci-pro-afriku.webnode.cz/Plavecké závody

Datum konání: 17. 3. 2015

Poslední lekce 17. 3.  se účastní všichni žáci ZŠ - uskuteční se plavecké závody. Není důležité vyhrát, ale účastnit se. Poměříme si své výkony, abychom se mohli příště zlepšit.ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Datum konání: 21. 1. 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

 

1) Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31.8. 2015 a děti, které měly odklad školní docházky.
2) Na žádost rodičů mohou být zapsány i děti, které dosáhnou 6 let věku po 31.8.2015 (následně nutno doložit kladné vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře).
3)

Při zápisu rodiče předloží rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.U starších dětí dále doklad   o odkladu školní docházky.

4) K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky. K odkladu je nutno dodat - žádost zákonného zástupce ( obdržíte u zápisu) dále doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Všechny tři dokumenty je nutno doručit ředitelství školy nejpozději do 31.5.2015, jinak nelze žádosti o odklad vyhovět.
5) Náhradní termín zápisu lze dohodnout v odůvodněných případech s ředitelkou školy (telefon 602 263 283).

zadost_o_prijeti.doc

 PLAVÁNÍ žáků ZŠ a dětí MŠ

Datum konání: 6. 1. 2015 - 17. 3. 2015

Tak jako každý rok se žáci 1. a 2. ročníků zúčastní povinného plaveckého výcviku v rámci TV (10-ti dvouhodinových lekcí).

5 lekcí jezdí také přihlášené dětičky MŠ a žáci 3. ročníků, dalších 5 lekcí jezdí dětičky MŠ Ločenice a žáci 4. a 5. ročníků.

foto MŠ zde

foto ZŠ zde

 

 VÁNOČNÍ BESÍDKY

Datum konání: 17. 12. 2014 - 18. 12. 2014

Vážení rodiče a přátelé, prosím Vás pěkně, pokud máte vydařené fotografie z vánočních besídek, zašlete mi ji na www.reditelna@zs-svjan.cz. Nějak jsme pozapomněli fotit a nemáme žádnou fotografii do fotogalerie. Děkuji MK.

foto zde

 Mikuláš, anděl a čert

Datum konání: 5. 12. 2014

Hurá, máme ve škole i školce hodné děti. V pátek 5.12. k nám přišel Mikuláš s andělem a čertem a všechny děti dostaly za básničku nadílku. 

(foto zde ZŠ)

(foto zde MŠ)