Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Aktuality


DEN MATEK

Datum konání: 7. 5. 2015

Ve čtvrtek 7.5. jsme popřáli všem maminkám, babičkám a tetičkám k svátku matek. 

(foto ZŠ zde)

(foto MŠ zde)DIVADELNÍ ŽABKA

Datum konání: 28. 4. 2015

 

V naší škole jsou tradicí divadelní vystoupení žáků při různých příležitostech podle scénářů paní učitelky Mgr. Marcely Kučerové. O loňských Vánocích děti nazkoušely pod vedením paní učitelek Mgr. Marcely Kučerové a Mgr. Jany Adamovské pohádku O dvanácti měsíčkách. Pohádka mně velice nadchla, skláním hlavu před drilem paní učitelek a pílí žáků. Proto jsem v letošním školním roce přihlásila děti na divadelní festiválek dětských souborů DIVADELNÍ ŽABKA v Českých Budějovicích. Děti nám odrůstají (odchází a přichází) a proto paní učitelka Mgr. Kučerová musela přeobsadit role a s dětmi znovu pohádku nazkoušela. Paní učitelka Marie Janová se výtečně zhostila role kostimérky a kulisáka. 

V úterý 28.4. jsme vyrazili směr České Budějovice - Malá scéna kulturního domu Metropol. Od 9-ti hodin jsme shlédli dvě představení Divadelního souboru Šindlovy Dvory a ZŠ Borek. V 10 hodin jsme šli na scénu my. Nervozita dětí byla veliká. ALE TEN ZÁŽITEK, HRÁT PŘED PLNÝM HLEDIŠTĚM byl neskutečný. Všem se to povedlo, nikdo neměl okno. S kornoutem plným dobrot, velkým zážitkem jsme jeli domů. Druhý den nás čekala ještě jedna odměna: nanuk k svačině. 

Chtěla bych tímto všem zúčastněným poděkovat za velký výkon, píli a trpělivost. 

Mgr. Marcela KrychováČarodějnická škola

Datum konání: 30. 4. 2015

Filipojakubská noc má mnoho názvů. Nejčastěji ji všichni známe jako den, kdy se "pálí čarodějnice. Jedná se o keltský svátek, kterým začíná kalendářní léto. Slaví se radost a život. Tato noc je považována za nejmagičtější v roce. Kdysi dávno lidé věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty. Proto se zapalovaly ohně a čarodějnice upalovaly. 

Naši školu ve čtvrtek 30. 4. také obsadily čarodějnice. Ovšem dnešní čarodějnice se již dávno přizpůsobily době. Ve škole se konala konference o nutnosti změn v působení čarodějnic. Dnešní moderní čarodějnice a čarodějové, kteří se sešli v naší škole,  by měli kolem sebe šířit vědění, lásku,  porozumění a přátelství. Ukázali si, že nevzdělané čarodějnice nemají v dnešní době šanci. 

(foto zde)Vývoj hudebních nástrojů

Datum konání: 9. 4. 2015

Ve čtvrtek hned po hasičích jsme měli ve škole zajímavou přednášku o historii vývoje hudebních nástrojů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti. Vše bylo provázeno praktickými ukázkami téměř padesáti různých nástrojů všech dob. Viděli jsme a slyšeli, že kromě jiného některé středověké či renesanční nástroje: zvířecí rohy, chroty, cinkavé nástroje, křivé rohy, loutnu, fidulu, psalterium středověkou harfu apod. 

     
     
     


Dopravní soutěž MŠ

Datum konání: 18. 3. 2015

Naše mateřská škola se účastnila 3. ročníku dopravní soutěže mateřských škol, kterou pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s krytým hřištěm Hopsárium a krajským pracovištěm BESIP Ministerstva dopravy. Soutěž byla určena pouze pro 2 čtyřčlenná družstva dětí z předškolních tříd každé mateřské školy. 

Naši školku reprezentovali: Verunka Vašků, Ella Martišová, Karolína Pražanová, Eliška Smolíková, Julinka Kovalchyn, Eliška Dvořáčková, Vašík Zemanů, Mareček Blahoutů, Lukášek Herda, Fanoušek Košíček. Na dopravní soutěži děti musely zvládnout celkem 3 disciplíny: 

1. Pohyb na dopravním hřišti

2. Jízdu zručnosti

3. Pravidla silničního provozu.

Disciplíny byly velmi náročné, ale i přesto se nakterým našim dětem dařilo. Umístili jsme se na 19. a 23. místě. Měli jsme z toho obrovskou radost, všichni jsme si to náležitě užili, byla to pro nás všechny cenná zkušenost. Aby ostatním dětem nebylo líto, že nemohou soutěžit, měli jsme pro ně připravený náhradní program: návštěvu zábavného parku Panda. Připomíná obrovskou tělocvičnu přizpůsobenou dětem. Děti si vyzkoušely všechny atrakce. 

(foto zde)Hasičský záchranný sbor ČB

Datum konání: 7. 4. 2015

Hned po velikonocích navštívila celá škola i školka hasiče v Českých Budějovicích. Děti se rozdělili na dvě skupiny - MŠ a ZŠ. Děti ze ZŠ šly nejdříve do výukové třídy, kde plnily úkoly na interaktivní tabuli. Skupina dětí MŠ si hrála v dětském koutku na hasiče. Dostali oblečení - hasičskou uniformu a krásná velká hasičská auta, se kterými si vyzkoušeli hašení požáru. Potom jsme se přesunuli do garáží a žáci si prohlédli hasičské auto - jeho vybavení - co k čemu hasiči používají. Dále se děti seznámily s tím jak ošetřit zraněného. Ukázaly si zpevňovací lehátko i jeho použití  - Gábča T. a Eliška byly figurantky. Nejvíce se dětem líbilo v tzv. tréninkové kleci, kde hasiči nacvičují vstupy na nepřístupná místa, orientaci po tmě v neznámém prostředí. 

Děti platily pouze pouze cestu do Českých Budějovic, zpáteční jsme měli uhrazenu ze sběru použitého rostlinného oleje a starého papíru. 

(foto MŠ zde)

(foto ZŠ zde)Noc s Andersenem

Datum konání: 27. 3. 2015

Prvně jsme se zapojili do 15. ročníku celorepublikové akce: NOC S ANDERSENEM. Nešlo pouze o to přespat ve škole, ale připomenout si důležitost čtení - televize ani počítač nám zajímavou knížku nenahradí. Sešli jsme se v 18.00 h ve škole a následně se postupně vystřídali  v knihovně. Děti se podívaly do nově rekonstruované knihovny. Paní knihovnice Bláhová dětem připomněla pravidla půjčování knih a měla pro ně připravenou soutěž. Ve škole jsme si povídali o knížkách, soutěžili ve znalostech o pohádkách. Letošní ročník byl věnován pohádkám  Jana Drdy, který by letos oslavil 100 let od svého narození. Po desáte hodině večerní jsme se uložili ke spánku. Paní učitelky na dobrou noc dětem četly pohádky. O půlnoci již celá škola spala. Ráno jsme společně posnídali a rozutekli se domů. Děkujeme všem maminkám a babičkám za výborné bábovky, buchty a chlebíčky ke snídani a školní jídelně za pomazánku. Tak asi zase za rok. 

(foto zde)Cesta kolem světa

Datum konání: 24. 3. 2015

Ve spolupráci s ekologickým centrem CASSIOPEA jsme měli projektový den Cesta kolem světa. Žáci si společně s lektorkou zopakovali jednotlivé světadíly. Ukazovali si fotografie obyvatel jednotlivých kontinentů. Povídali si o tom, jak žijí, co jí, jaké mají zvyky. Žáci si vyzkoušeli jíst čínskými hůlkami. Tančili tanec  "MAORŮ" a indiánský tanec.  Poznali, jak vypadá oblek "SÁLÍ". Seznámili se se životem lidí na Novém Zélandu. Vyzkoušeli si tetování MAORŮ a dozvěděli se další zajímavosti z jejich života. Poté pracovali s paní učitelkami na zadaných úkolech. 

(foto zde) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum konání: 16. 4. 2015

Tiskopisy ke stažení:

prihlaska_ditete.doc

zadost_o_prijeti_ditete.docxSNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Letos jsme se společně mateřinka, základní škola i školní družina zapojili do akce:

Děti vytvořily s paní učitelkami ve mateřince, v hodinách VV i ve školní družině sněhuláky, které jsme odeslali do soutěže. 

Od 9. března 2015 bude zveřejněno album a začne hlasování.  Celá akce by měla vyvrcholit 27. března, kdy v Sama doma budou vylosovány ceny pro zapojené školy. A pak? V květnu budou poslány další dva kontejnery kol dětem do Afriky a po nich další. Celkovou částku ještě není známa, ale už teď víme, že pomůže ke vzdělání spoustě dětí v Gambii. Děkujeme:-)

Více zde: http://snehulaci-pro-afriku.webnode.cz/