Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Rozvrh hodin

 

 

Mgr. Marcela Krychová

ČJ 4,5

M 4,5

 IT 5

 

 

   

Mgr. Marcela Kučerová

ČJ 1

M 1

PRV 1

HV1,2

TV 1,2

VL 4,5

Př 4,5

Mgr. Lenka Vítů

ČJ 2,3

M 2,3

PRV 2,3

HV 3,4,5

TV 3,4,5

VV 3,4,5

 

Anna Ehrlichová

AJ 3,4,5

 

         

Marie Janová

VV 1,2

PČ 1,2,3,4,5

 

 

 

   

 

1. ročník

1.

2.

3.

4.

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

PO

ČJ

M

ČJ

HV

ÚT

ČJ

PRV

ČJ

TV

ST

ČJ

M

ČJ

ČT

ČJ

M

PRV

TV

PA

ČJ

M

ČJ

VV

 

2. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

PO

ČJ

M

ČJ

HV

 

ÚT

ČJ

M

PRV

TV

 

ST

ČJ

M

ČJ

PRV

ČT

ČJ

M

PRV

TV

ČJ 

PA

ČJ

M

ČJ

VV

 

 

3. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

12.15-13.00

PO

AJ

M

ČJ

TV

 

 

ÚT

ČJ

M

PRV

VV

 

 AJ

ST

ČJ

M

ČJ

HV

PRV

 

ČT

ČJ

M

PRV

ČJ 

 

PA

ČJ

M

ČJ

AJ

TV 

 

 

4. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

oběd

7.

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

 

13.00-13.45

PO

ČJ

AJ

M

TV

VL

 

 

ÚT

ČJ

M

ČJ

VV

VV

 

 AJ

ST

ČJ

M

ČJ

HV

 

 

ČT

ČJ

M

ČJ

 VL

 

 

PA

ČJ

M

AJ

TV

 

 

 

5. ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

 

13.00-13.45

PO

ČJ

AJ

M

TV

VL

 

 

ÚT

ČJ

M

ČJ

VV

VV

 

 AJ

ST

ČJ

VL

INF

HV

 

 

ČT

ČJ

M

ČJ

VL 

 

 

PA

ČJ

M

AJ

TV

 

 

Učební dokumenty

  • I.-V. ročník - Školní vzdělávací program

Dotace hodin

třída 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
český jazyk 9 9 8 8 7
matematika 4 5 5 5 5
inf.technologie - - - - 1
prvouka 2 3 3 - -
přírodověda - - - 2 2
vlastivěda - - - 2 2
hudební výchova 1 1 1 1 1
výtvarná výchova 1 1 1 2 2
pracovní činnosti 1 1 1 1 1
tělesná výchova 2 2 2 2 2
cizí jazyk - - 3 3 3
celkem 20 22 24 26 26