Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz
Činnost družiny
 
Neodmyslitelnou součástí školy je školní družina.
Velmi těsně spolupracuje se školou a s rodiči na plnění všech výchovných a vzdělávacích cílů.
K plnění všech klíčových kompetencí využívá materiálního vybavení školy.

Zajímá vás, co se ve školní družině děje, a jak vaše děti zabavíme?

Přečtěte si přehled těch nejběžnějších konaných aktivit.

 

I školní družina se stará o vzdělávání vašich dětí

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti

a liší se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. 

Postup dle předem definovaných plánů

Kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě je plán zaměřen na rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her. Každý týden obsahuje různé činnosti literární, výtvarné,hudební, pracovní, společensko-vědné,dopravní a pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti a zahradě.

Rekreační a odpočinková činnost - poslech pohádek, příběhů ze života dětí, dobrodružné literatury, četba na pokračování, stolní hry

Sportovní činnost - hry a soutěže v tělocvičně, na hřišti, sezóní hry v přírodě; turistika

Estetická činnost - výtvarné práce, dramatizace, společenské a námětové hry

Pracovní činnost - montážní práce (stavebnice), výrobky z různých materiálů, především využití přírodnin

Přírodovědná činnost - vycházky do lesa a okolí, poznávání živé a neživé přírody, ochranna životního prostředí

Sebevzdělávací činnost - využivání didaktických pomůcek, časopisy, knihy, výukové programy