Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
Školní akademie 2024
21
Náhradní florbalové odpoledne
22 23
24
MŠ - Svatojánská zahradní slavnost
25 26 27 28
Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole > Povinně zveřejňované informace > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

2. Důvod a způsob založení

Obec Svatý Jan nad Malší, č.p. 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší

3. Organizační struktura

*odkaz na stránku Organizační struktura*

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší 2
  373 23 Svatý Jan nad Malší

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší 2
  373 23 Svatý Jan nad Malší

 • 4.3 Úřední hodiny

  *Po a St: 10:00 - 12:00*

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon ředitelka školy: 602 263 283
  telefon mateřská škola:  727 960 297
  telefon školní družina:  727 960 299
  telefon školní jídelna:  727 960 298
 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zs-svjan.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  reditelna@zs-svjan.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  Mateřská škola: materinka@zs-svjan.cz
  Školní jídelna: jídelna@zs-svjan.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: *1524-00001111*

6. IČ

750 01 357

7. DIČ

CZ 750 01 357

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@zs-svjan.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): *abcde9*

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:
Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 2
373 23 Svatý Jan nad Malší

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

*odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro *Název školy*, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

*Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*