Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
Prázdninový provoz MŠ
23
Prázdninový provoz MŠ
24
Prázdninový provoz MŠ
25
Prázdninový provoz MŠ
26
Prázdninový provoz MŠ
27
Prázdninový provoz MŠ
28
Prázdninový provoz MŠ
29
Prázdninový provoz MŠ
30
Prázdninový provoz MŠ
31
Prázdninový provoz MŠ
1
Školní rok 2022/2023
2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole > Povinně zveřejňované informace > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5odst. 1 a 2 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

2. Důvod a způsob založení

Obec Svatý Jan nad Malší, č.p. 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší

3. Organizační struktura

*odkaz na stránku Organizační struktura*

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší 2
  373 23 Svatý Jan nad Malší

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší

  Svatý Jan nad Malší 2
  373 23 Svatý Jan nad Malší

 • 4.3 Úřední hodiny

  *Po a St: 10:00 - 12:00*

 • 4.4 Telefonní čísla

  telefon ředitelka školy: 602 263 283
  telefon mateřská škola:  727 960 297
  telefon školní družina:  727 960 299
  telefon školní jídelna:  727 960 298
 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zs-svjan.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  reditelna@zs-svjan.cz

 • 4.8 Další elektronické adresy

  Mateřská škola: materinka@zs-svjan.cz
  Školní jídelna: jídelna@zs-svjan.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: *1524-00001111*

6. IČ

750 01 357

7. DIČ

CZ 750 01 357

8. Dokumenty

9. Žádosti o informací

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelna@zs-svjan.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): *abcde9*

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:
Základní škola a Mateřská škola Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 2
373 23 Svatý Jan nad Malší

Osobně: v sídle organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání. Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici u ředitelky ZŠ a MŠ.

*odkaz na stránku formulářů, příp. zde uvést jednotlivé formuláře*

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního úřadu na portálu veřejné správy - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro *Název školy*, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

*Výroční zpráva za rok 2011 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2010 (verze pdf a doc)*
*Výroční zpráva za rok 2009 (verze pdf a doc)*