Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Provoz školní družiny:

Provoz ŠD:  ranní směna         6:30 h - 7:30 h 

                   odpolední směna  11:30 h – 16:30 h.

Úplata za ŠD:  150,- Kč/měsíc.

Rodičům je úplata strhávaná bezhotovostně INKASEM.