Zřizovatel:
Obec Svatý Jan nad Malší
Svatý Jan nad Malší 373 23

www.svjan.cz

Provoz školní družiny:

Školní družina úzce spolupracuje s MŠ.

Provoz ŠD:  ranní směna         6:15 h - 7:30 h v prostorách MŠ

                   odpolední směna  11:30 h – 15:30 h hod.

Po ukončení provozu ŠD mají žáci 1. ročníku možnost přejít do  MŠ do 16:30 h.

Úplata za ŠD:  150,- Kč/měsíc.

Rodiče platí bezhotovostně na účet č. 235 720 010/0300, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.